Rehabilitáció

A Magyar Rehabilitációs Társaság folyóirata

Tisztelt Olvasóközönség, Kedves Kollégák!

Folyóiratunk hosszas késés után új kiadásban jelenik meg a Tudomány Kiadónál. Késésünk oka a kiadóváltás, amelyre elsősorban anyagi okok késztették a Társaságot. A folyóirat, amint azt az előző kiadóval folytatott ismételt tárgyalásokon kiderült, anyagi kárt okozott a kiadónak. Ismételt reklamációk után született az a gondolat, hogy olyan kiadót keressünk, amely megfelelő apparátussal vállalni tudja hirdetők szerzését az anyagi veszteség elkerülésére. Reméljük, hogy az elmaradt számok pótlásával helyrehozzuk az eddig felgyülemlett hiányokat, és előfizetőinket, a Társaság tagjait nem éri veszteség.

Prof. Dr. Katona Ferenc
főszerkesztő

Kiadónk a 2007/3-4. összevont számtól gondozza a folyóiratot. A rehabilitációs továbbképző cikkek mellett összefoglaló és eredeti közlemények, esettanulmányok alkotják a kiadvány gerincét, kiegészítve a társaság híreivel, kongresszusi beszámolókkal.

A Magyar Rehabilitációs Társaság tagsági díja tartalmazza a kiadvány előfizetését és postázását a tagok részére.

Előfizetési díj 2024. évre bruttó 10450 Ft.

Megjelenik évi 3-4 alkalommal.