Dr. Fejes András: A megjelölt ember

Rehabilitációs lélektani írások

376 oldal
puha borító, cérnafűzött
ára: 2200,– Ft

Dr. Fejes András (1946) 17 éves korában, nagy sikerekre hivatott sportolóként, baleseti gerincsérülést szenvedett. Mozgássérültként is tovább sportolt, többszörös Európa- és világbajnok. Klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, 1978 óta e tudomány kandidátusa. Szakmai tevékenységének fő iránya – Európában úttörőként – a testi károsodások okozta lélektani gondok kutatása és elemzése, a testi sérült emberek összetett lélektani nehézségeinek feltérképezése és csökkentése, a társadalmi újra beilleszkedés problémájának feltárása. E témakörben nyolc könyve és több mint 200 szakközleménye, referátuma jelent meg. Több szakfolyóirat munkatársa, a közel három évtizedes munkássága elismeréseként hazai és nemzetközi szakmai kitüntetésekben részesült.

„1963-ban baleset ért és négyvégtagbénult lettem. Hazai és külföldi intézetekben történt rehabilitációm után kerekes székben közlekedő, rendszeresen dolgozó rokkant vagyok. Rehabilitációm során és a gerincsérültek nemzetközi sportversenyein sok kiváló szakemberrel és akaraterős rokkanttal találkoztam. Beszélgetéseink testi-lelki gondjaink hasonlóságáról egyre inkább megerősítették véleményemet, hogy a gerincsérülést szenvedettek problémái mindenütt rendkívül összetettek, és hogy a szomatikus és anyagi kérdések mellett a pszichológiai tényezők döntő jelentőségűek sorsuk alakulásában és a társadalomba való újra beilleszkedés lehetőségében.”

A könyv a szerző Gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája és Testi sérültek szexualitása című munkáját tartalmazza, a Közlemények – Előadások – Szakmai protokoll fejezetben a szerző rövidebb lélegzetű írásaiból olvashatnak.

Gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája

A technika, valamint a közlekedés gyors fejlődése hatásaként világszerte rohamosan növekszik a halálesetek száma, és egyre gyakoribbá válnak az olyan traumák, amelyek során a gerincvelő is sérülést szenved. A harántsérülés következménye a legtöbb esetben komplex invaliditás, hiszen az egyén nem csupán mozgáskészségét veszíti el különböző fokban, hanem egyéb funkciói is károsodnak. Egyúttal számolni kell a sérülés pszichikus vetületeivel is, valamint azzal a ténnyel, hogy az önkifejezési lehetőségek beszűkülnek.

…A szerző a végleges testi károsodottak személyiségátalakulását a pszichológia legújabb – főleg dinamikus-lélektani és szociálpszichológiai – elméletei alapján közelíti meg. A könyv – adatai és összefoglaló tárgyalásmódja alapján – a gerincsérültek rehabilitációjának lélektani kérdésein túl fontos adalék egyéb traumás mozgásszervi károsodottak pszichológiai helyreállító tevékenységéhez is. – részlet Dr. Buda Béla előszavából

Testi sérültek szexualitása

„A testi sérült emberek nemi életével, vágyaikkal, elképzeléseikkel, szexuális problémáikkal való tudományos igényű és gyakorlati szintű foglalkozás világszerte sokáig elhanyagolt terület volt a rehabilitációs folyamatban. Néhány kiváló orvos, pszichológus, szociális munkás szakember munkásságával sokat tett a kérdéskör alapjainak tisztázásában, de több esetben az egészséges emberek normarendszerét, igényeit és képességeit alapul véve közeledtek a problémához. Pedig ahhoz, hogy a testi sérülteknek segítségére lehessünk, tudomásul kell vennünk, hogy más elvárások, viselkedés és magatartásformák jellemzik a végleges testi károsodottakat, mint az ép embereket. (Részlet az Előszóból)

A Kiadó ajánlása

Miért ajánlom ezt a könyvet mindenkinek? Mert hihetetlen optimizmus árad belőle! A 17 éves kora óta kerekesszékben ülő szerző tanít meg arra, hogy azzal gazdálkodj, amid van; ha ép kezed, lábad, akkor sportolj, öleld magadhoz a világot; ha izmaidnak csak 15%-a maradt használható, akkor naponta edzd, hogy azt ne veszítsd el!

Küzdj, vesd le a saját – akár belső – stigmáidat, legyél egészséges, legalább lélekben!

És ez a kerekesszékből nagyot szól!

A könyvet nem csak szakemberek forgathatják haszonnal, Fejes András szavaival: – ”Szolgáljon ez a könyv a sérültek hasznára, a rokonok, ismerősök, szeretők és szeretettek felvilágosítására, a gyakorlatban felhasználható tanácsaival pedig minden sérült ember boldogabb életének megvalósítására.”

Guti Péter

Dr. Fejes András CSc. PhD.

Dr. Fejes András

Klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Gyöngyösön született, itt végezte tanulmányait kiváló diákként, nagy sikerekre hivatott sportolóként. 17 évesen tragikus baleset érte, életét azóta kerekesszékhez kötötten éli.

Az 1970-es években a világ legjobb parasportolói közé tartozott, többszörös kontinens- és világbajnok, nevéhez fűződik hazánk első paralimpiai sikere is.

Nagyon fiatalon kandidátusi fokozatot szerzett. Kutatói munkássága a végleges testi károsodások okozta lélektani gondok feltárására, azok elemzésére és az újrabeilleszkedés rendkívül összetett kérdéseinek tisztázására irányul. Hat nyelven jelentek meg tanulmányai, könyvei, jegyzetei. Közel öt évtizedes munkája értékeléseként hazai és nemzetközi elismerésekben, díjakban részesült.

Sportereklyéit, publikációit és kitüntetéseit szülővárosának ajándékozta, ahol 2015-ben róla nevezték el a Sport- és Rendezvénycsarnokot.


Megrendelés

Megrendelem* Dr. Fejes András: A megjelölt ember c. könyvének


 

Fizetés és átvétel módja  
 
 

A megfelelőt kérjük bejelölni.
*Minden megrendelésről írásos visszaigazolást küldünk.


Adatok
Megrendelő neve  
Megrendelő címe  
Telefonszáma  
E-mail címe