Szászy Brooser Gábor: Kenyereim története

Naplótöredékek 1930–2000

Sz. Brooser Gábor 1927-ben született. Szemorvoscsalád gyermekeként már korán megismeri a kórházak belső életét, a gyógyítás szépségét. A II. világháború előtt és alatt megélt fiatalkori élményei egész életére kihatnak. Orvosi pályáját 1951-ben klinikai orvosként kezdi, majd 1956 után más intézetben újrakezdi. 1977-ben pályázat útján klinikaigazgatói megbízást, egyetemi tanári címet nyer.

Ezután is mozgalmas évek következnek: a cukorbetegség elleni küzdelemben, a tudományos társasági elnöki, egyetemi rektori, orvoskamarai elnöki stb. feladatainak végzése során sokat utazik, bel- és külföldön sok érdekes emberrel kerül kapcsolatba.

Belső világát a címek-rangok nem érintik. Meghatározó élményeit naplószerű novelláskötete tartalmazza.

Tudomány Kiadó, 2006