Zágoni Tamás: Laikus gasztroenterológia

Gasztroenterológia mindenkinek

Mit jelent a gasztroenterológia szó? Gasztro – gyomor (mint jelző), entero – bélhez tartozó, logosz – tudomány. Milyen nyelven? Ógörögül. A gyomor és a bélrendszer betegségeit tárgyaló tudományról van tehát szó. Ha nem tesszük hozzá, hogy sebészeti, akkor inkább a belgyógyászat egy ágát tárgyaljuk itt. Bár a gasztroenterológia ma már az endoszkópia révén átmeneti tudományág a belgyógyászat és a sebészet között, hiszen az endoszkópia az ún. mikroinvazív sebészet része. Az endoszkópia az üreges szervekbe való betekintést jelenti, e módszert nem csak a gasztroenterológiában, hanem a sebészetben, nőgyógyászatban, fül-orr-gégészetben, ortopédiában stb. is alkalmazzák. S végül, mi is a laikus szó jelentése? Ez a szó latinul olyan személyt jelent, aki nem rendelkezik szakértelemmel az adott területen, de érdeklődésből, kedvtelésből foglalkozik vele. Rokon értelmű szava az amatőr, dilettáns; a laikus szó s ez utóbbiak sem tartalmaznak lebecsmérlő jelentést.