Vascularis Neurologia

A Magyar Stroke Társaság lapja

KIADÁSA SZÜNETEL...

Lapunk az első év önálló kiadását követően a Tudomány Kiadóval kötött szerződés alapján új, kölcsönösen előnyös feltételek mellett jelenik meg a továbbiakban. Szeretnénk a lap színvonalát emelni, terjesztését szélesíteni a hazai és a magyar anyanyelvű külföldi szakmai olvasók körében. Szeretnénk megtartani azt a szerkesztési elképzelést, hogy mind az alapkutatás, mind a klinikum képviselői közléshez jussanak a lapban. Tervezzük, hogy rövid esetismertetésekkel, könyv- és cikkreferálással színesítsük a lapot. Teret kívánunk adni azoknak a szakmánkat érintő egészségpolitikai kérdéseknek is, amelyek széleskörű érdeklődésre, közös vélemény kialakítására, állásfoglalásokra adnának lehetőséget. Így a vascularis neurologus ráépített szakorvosi képesítés ügyével, minden stroke-részleg lízis végzésére való akkreditálásának kérdésével. A lap a Magyar Stroke Társaság hivatalos lapja, így változatlanul a lap fontos feladata a társasági hírek folyamatos közlése.

Prof. dr. Nagy Zoltán
főszerkesztő

Megjelenik évi 2 alkalommal.

Előfizetési díj – 2015:
egyéni: 3619 Ft + Áfa = 3800 Ft
közületi: 4571 Ft + Áfa = 4800 Ft
A Magyar Stroke Társaság tagjainak a tagdíjon felül 2000 Ft az előfizetési díj.

Az utolsó Supplementum megjelent 2015. szeptember 17-én Sopronban a Magyar Stroke Társaság XII. és a Magyar Neuroszonológiai Társaság IX. konferenciájára.